Ledige pladser på dækket (udendørs) Ring og forhør: Knud Erik Jepsen telf. 2040 9168

 
Næssundfærgen / CVR 37507369 / Tlf. 2040 9168