Du kan også købe støttebeviser a' kr. 500,-
 
 
 
 
 
 

Indmeldelse / KONTAKT

 
 
Husstands medlemsskab til Næssundfærgens Venner koster KUN kr. 250,- om året 
 
Der kan indbetales 
mobile pay
36225
 
Frøslev Mollerup Sparekasse:
9133 – 1525401
 
 
Medlemsskabet er først trådt i kraft, når betalingen er registreret.
 
Næssundfærgen / CVR 37507369 / Tlf. 3033 3151